De naam sabbat betekent 'rust'. Je zegt: sjabbat.
In
Genesis 2 lezen we dat dit de zevende dag was, dus de dag die wij nu de zaterdag noemen.

Veel mensen tellen de sabbat niet bij de feestdagen. Maar in de Bijbel wordt de sabbat wel als het eerste feest genoemd in Leviticus 23 vers 1 tot 4.

Toen het volk Israël uit Egypte trok en op weg was naar het beloofde land, gaf God hun bij de berg Sinaï de wet. God zegt in die wet dat het volk op de zevende dag niet mag werken, maar rust moet nemen. God zelf gaf het voorbeeld: Hij nam rust na de zes dagen waarin Hij alles had gemaakt. 

De sabbat begint op vrijdag bij zonsondergang en eindigt op zaterdagavond een uur na zonsondergang.


In Genesis 1 wordt over zeven dagen gesproken. Deze worden gewoon genummerd: de eerste dag, de tweede dag, enz. tot de zevende dag waarop God rustte.Een aparte naam voor de dagen lezen we niet in de Bijbel, alleen de zevende dag wordt sabbat genoemd.

God stelde de sabbat in als een bijzondere dag van rust. We vinden dat bij het geven van het manna, zie Exodus 16. In Ezechiël 20:12 lezen we dat God zijn sabbatten aan Israël gaf als teken dat het zijn speciale volk is.

Leviticus 23 vers 3

Zes dagen kun je werken, maar de zevende dag is het sabbat, een dag van volstrekte rust, die je als heilige dag samen moet vieren. Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten. Waar je ook woont, het moet een rustdag zijn die aan de HEER gewijd is.

Lees het na, klik op de Bijbel:

Rust

Het is goed om een dag rust te nemen. Om even het werk te laten liggen. Om op adem te komen en rustig na te denken. Om de Bijbel te lezen en te bidden.

 


In het Nieuwe Testament worden alle regels van de Tien Geboden herhaald, behalve het gebod om de sabbat te houden.

In het Nieuwe Testament wordt de nadruk gelegd op de eerste dag van de week, de zondag. Op die dag stond Christus op uit de dood, en kwam Hij bij zijn discipelen. Op die dag vierden de mensen het avondmaal. Dat kun je lezen in Handelingen 20 vers 7: 'Op de eerste dag van de week kwamen we bijeen voor het breken van het brood.'

Daarom vieren christenen de zondag als de dag die aan de Heer gewijd is. Daarom zie je ook dat bijna alle kerken op zondag diensten houden.


Waarom vond God de Sabbat zo belangrijk voor het volk Israël?

Om tot rust te komen en aan Hem te denken
Omdat er op die dag in de tempel gewerkt moest worden
Omdat het de eerste dag van de week is
Geen van deze antwoorden is goed